Mic-Media stelt het zeer op prijs dat u onze internetsite een bezoek brengt. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen in producten, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de Mic-Media website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De Mic-Media site wordt regelmatig gecontroleerd op virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden, daarom zijn wij ook niet op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken na een bezoek aan onze internetsite.

De internetpagina met de aanwezige links, kunnen links omvatten die niet direct over producten van Mic-Media gaan, voor de inhoud van deze sites, de werking of voor de eventuele gevolgen na een bezoek aan deze sites kunnen we op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De door Mic-Media verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mic-Media staat niet in voor de tijdige ontvangst, juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de e-mail.

Alle auteursrechten m.b.t. informatie en inhoud van berichtgevingen komen toe aan Mic-Media, of als anders aangegeven een ander. Tevens vallen alle afbeeldingen,layouts en teksten vallen onder het auteursrecht 1912, de afbeeldingen, layouts en teksten mogen niet worden gekopieerd, electronisch worden opgeslagen, vermedigvuldigd, worden bewerkt of worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Login Form